RAID teknolojisinin ortaya çıkışı RAID terimi David Patterson, Randy Katz ve Garth A. Gibson tarafından 1987 yılında icat edildi. 1988 tarihli teknik raporlarında, “Ucuz Disklerin Yedekli Dizileri (RAID) Örneği”: Üçlü bir dizi ucuz diskin zamanın en iyi disk sürücülerinin performansını yenebileceğini öne sürdüler. Yedeklilik(Redundancy) kullanılırsa, bir RAID dizisi herhangi bir disk sürücüsünden daha güvenilir olabilir. RAID nasıl çalışır? RAID, verileri birden çok diske yerleştirerek…