CentOS 7 MariaDB 5.5 Kurulumu

MariaDB, GNU GPL kapsamında serbest kalması amaçlanan MySQL ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin bir topluluk tarafından geliştirilen çatalıdır. MySQL’in Oracle Corporation tarafından satın alınması sonrası duyulan endişeler nedeniyle MySQL geliştiricileri tarafından 2009 yılında yayımlanmıştır.

Maria DB Kurulumu:

yum -y install mariadb-server
vi /etc/my.cnf
#  [mysqld] kısmının altına ekleyin
[mysqld]

character-set-server=utf8

MariaDB Servisini başlatalım

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Firewall üzerinde MariaDB için kural oluşturma.

firewall-cmd --add-service=mysql --permanent
success
firewall-cmd --reload
success